Vår politik

Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna. Vallentuna ska vara en ledande kommun inom utbildning, äldreomsorg och hållbar utveckling.

Barnen och ungdomarna är vår framtid. De ska få de allra bästa förutsättningarna att möta framtidens utmaningar. Föräldrarnas utbildningsbakgrund eller ekonomi ska inte få bestämma hur deras barn ska lyckas med sin utbildning. Alla elever ska uppnå skolans kunskapsmål. Vi sätter satsningarna på barnen och skolan främst!

  • Barn och unga är framtiden
  • Hållbart boende för alla
  • Vallentuna kommun, en attraktiv arbetsgivare
  • Bättre livskvalitet för seniorer
  • Jobb och företagande utvecklar
  • Effektiviseringar

Presentation av budgetförslag 2018-2020: (Budgetförslag PDF-fil)

facebook Twitter Email