Handlingsprogram 2014-2018

Vi bygger framtidens Vallentuna. Socialdemokraterna i Vallentuna växte mest i Stockholmsregionen i valet 2014. Vi är stolta över Vallentuna men för att bli en riktig framgångskommun behövs en tydlig förändring.

Handlingsprogram 2014-2018 (pdf)

Vi bygger framtidens Vallentuna med utgångspunkt från:

 • Barn och unga är framtiden
 • Hållbart boende för alla
 • Utveckla idrott och föreningsliv
 • Bättre livskvalitet för seniorer
 •  Mer kultur för fler
 • Jobb och företagande utvecklar
 • Demokrati och delaktighet förbättrar
 • Ett grönt Vallentuna

 

Konkreta exempel hur vi bygger framtidens Vallentuna

 • Vi anställer fler lärare, förskollärare, fritidspedagoger och administrativ personal. Mindre grupper redan i förskolan ger mer vuxentid för varje barn.
 • Vi skapar förutsättningar att höja kunskapsresultaten för alla bl.a. genom kontinuerlig kompetensutveckling av lärare och med hjälp av ny teknik.
 • Vi rustar upp de nergångna skollokalerna och skolgårdarna.
 • Vi skapar möjlighet för barn att delta i förskolans verksamhet upp till 30 timmar/vecka även vid föräldraledighet eller arbetslöshet.
 • Vi bygger fler hyresrätter. Andelen ska vara en tredjedel vid nyproduktion.
 • Vi verkar aktivt för en Roslagsbana till Arlanda.
 • Vi ger särskilt stöd till föreningar som satsar på bredd i sin ungdomsverksamhet.
 • Vi inför en avgiftsfri simskola för alla barn.
 • Vi planerar för seniorbostäder och trygghetsboenden både som bostadsrätter och hyresrätter på flera orter i kommunen.
 • Vi tillhandahåller rådgivning till företagare, inför ett mentorprogram mellan nya och mer etablerade före tag och uppmuntrar kvinnligt företagande.
 • Vi kvalitetsgranskar all kommunal verksamhet för att identifiera nya utvecklingsområden.
facebook Twitter Email