Våra politiker

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter:

Jaana Tilles (oppositionsråd)
Thomas Arctaedius
Ing-Marie Elfström
Kenneth Bylund
Agneta Westerberg
Jerri Bergström
Anette Karlsson
Adam Westerberg
Anna-Maria Valladolid
Henrik Hedman

Ersättare:

Dersim Esmaelzadeh
Gustav Elfström
Sandra Rudeberg
David Thell
Parvin Amjadi

Kommunstyrelsen

Ordinarie ledamöter

Jaana Tilles
Gustav Elfström

Ersättare:

Jerri Bergström
Anna-Maria Valladolid

Nämndgrupper

Barn- och Ungdomsnämnden

Thomas Arctaedius

Fritidsnämnden

Jerri Bergström

Kulturnämnden

Pär Elfström, [email protected]

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden

Sven-Olof Ekström, 08-511 748 31, [email protected]

Socialnämnden

Ing-Marie Elfström, 070-497 98 74, [email protected]

Utbildningsnämnden

Agneta Westerberg, 070-248 50 24, [email protected]

Valnämnden

Kenneth Bylund, 070-569 79 89, [email protected]

Överförmyndarnämnden

Ulf Lundström, 070-678 90 53

AB Össebyhus

Kenneth Bylund, 070-569 79 89, [email protected]

facebook Twitter Email