Monique Nilsfors ny ordförande för Socialdemokraterna i Vallentuna

Vid årsmötet 13 mars i Vallentuna Socialdemokratiska Arbetarekommun valdes Monique Nilsfors enhälligt av medlemmarna till ordförande.

Avgående ordföranden Jerri Bergström säger att ”Det känns mycket bra att få lämna över ordförandeklubban till Monique. Vi ser ett ökande intresse för vår politik hos Vallentunaborna och många nya medlemmar, så tidpunkten för ett byte på ordförandeposten kunde inta vara bättre.”

”Det ska bli spännande att tillsammans med styrelsen och medlemmarna arbeta framåt med vår politik. Invånarna ska veta att det är vi som värnar välfärden och vill att det ska vara bra att bo i Vallentuna.” säger vår nya ordförande Monique Nilsfors.

För mer information:

Monique Nilsfors, ordförande 072-3056749 [email protected]

Jerri Bergström, oppositionsråd 073-0683907 [email protected]

facebook Twitter Email