Tre valda till ombud på partikongressen.

Idag kom resultatet i valet till ombud på partikongressen 2019 och vi kan med glädje konstatera att våra tre Vallentunakandidater blev samtliga valda. Ing-Marie Elfström, Jerri Bergström och Daniel Färm kommer att representera valkretsen på partikongressen. Stort grattis till alla tre.

Läs mer

Extra medlemsmöte 19:e december

Socialdemokraterna i Vallentuna bjuder in till ett extra medlemsmöte den 19:e december i Folkets Hus, Vallentuna. Vi börjar som vanligt med fika 18:30 innan mötet sätter igång klockan 19:00. På agendan denna gång står remisshantering utav programtexter inför partikongressen 2019. (Eftervalsanalysen som tidigare annonserats är tyvärr inställd) Varmt välkommen!

Läs mer

Vårt budgetförslag 2019-2021

Vår politiska strävan är att ge kommuninvånare, unga som gamla, likvärdiga livschanser och villkor. Vi kommer aldrig att acceptera att föräldrarnas ekonomi eller utbildningsnivå avgör om barn och unga kan förverkliga sina livsdrömmar. Vallentuna är en fantastisk kommun med mycket utvecklingspotential. Det tas inte tillvara på idag. Vi är beredda att investera för att få…

Läs mer

Val till Partikongress 2019

Som tidigare informerats är det dags för val till Partikongress 2019. Partikongressen äger rum 22-24 mars i Örebro. Genomförande av valet sker genom poströstning som äger rum mellan den 22 november-12 december 2018. Alla medlemmar som betalt sin medlemsavgift innan 7 november 2018 är röstberättigade. Varje medlem får en valsedel och svarskuvert för att kunna…

Läs mer

Pressmeddelande – Alliansen lägger ner AMA i Vallentuna

Det är med stor besvikelse vi i Socialdemokraterna konstaterar att Alliansen idag den 12:e november 2018 drev igenom beslutet om att lägga ner Arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Detta till trots att nedläggningen riskerar att slå hårt mot individer som idag är en del av AMA:s verksamheter. Framförallt ser vi med stor oro på hur beslutet har drivits…

Läs mer

Interpellation: Karlbergsskolans framtid

Följande interpellation är ställd till Parisa Liljestrand (m) från Jaana Tilles (s) inför kommunfullmäktigemötet 2018-11-12 angeånde Karlbergsskolans framtid.

Från hösten år 2017 har det förts en politisk diskussion om skolorganisationen med utgångspunkt från en utvärdering av F-9 och förskolans organisation som redovisades för Barn- och ungdomsnämnden i februari 2017. Nämnden gav vid februarimötet förvaltningen i uppdrag att bland annat ta fram ett förslag till skolorganisation inom F-9 som tillåter flera organisatoriska alternativ utifrån…

Läs mer

Stoppa nedläggningen av AMA

För att ta sig upp för en backe och över ett krön måste man ha energi i form av rörelse. Fysikens lagar ger att det inte går att ta sig upp för en backe genom att bromsa. Det verkar dock alliansen i Vallentuna tro som nu lagt fram förslag i hur man ska klara av…

Läs mer

Frekvens – en ny fristående sida

Idag lanserar vi i Socialdemokraterna en ny sida vid namn Frekvens. Frekvens är en fristående sida vars syfte är att bjuda in till samtal om hur vi får ett mer solidariskt, fritt och jämlikt samhälle. Namnet syftar till att all kommunikation sker genom olika frekvenser; ljud, ljus, färger, radiovågor etc. Här vill vi ge utrymme…

Läs mer

Thage G Peterson kommer 19 september

På vårt möte i Folkets hus den 19 september (kl. 19:00) får vi besök av en av partiets veteraner, Thage G Peterson.

Thage var riksdagsledamot i många år under 70-, 80 och 90-talet. Han har också varit samordningsminister, industriminister, justitieminister och försvarsminister. I många år var han också Riksdagens talman. Thage G Peterson är inbjuden för att tala om internationella frågor där han engagerat sig djupt angående Sveriges roll i världen. Eftersom vi möter honom någon vecka…

Läs mer

Jämlikhetskommission

Vallentuna arbetarekommun motionerade till s-kongressen 2017 tillsammans med flera andra arbetarekommuner om att tillsätta en jämlikhetskommission med uppgift att ta fram en politik och nya mål för ett jämlikt Sverige.

Regeringen presenterade 2 augusti att arbetet med en ”jämlikhetskommission” nu har påbörjats. Mer information finns i länken här https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/regeringen-tillsatter-jamlikhetskommission/

Läs mer
facebook Twitter Email