Val 2022

Socialdemokraterna i Vallentunas kommunala handlingsprogram

Socialdemokraterna i Regionen (f.d. landstinget)

Socialdemokraterna (riks)

 

Våra kandidater till kommunfullmäktige

 1. Jerri Bergström, 59, ingenjör
 2. Ing-Marie Elfström, 61, socionom
 3. Thomas Arctaedius, 62, professor
 4. Sandra Rudeberg, 36, egenföretagare
 5. Kenneth Bylund, 78, pensionär
 6. Mikaela Skoglind, 34, facklig ombudsman
 7. Adam Westerberg, 30, fritidspolitiker
 8. Helene Strandberg, 44, boendeassistent
 9. David Thell, 44, facklig ombudsman
 10. Monique Nilsfors, 54, leg. fysioterapeut
 11. Salam Bashi, 31, entreprenör
 12. Anette Karlsson, 52, seniorcoach
 13. Felix Gravél, 35, isoleringsplåtslagare
 14. Marita Ljungberg, 68, pensionär
 15. Sven-Olof Ekström, 82, litograf
 16. Eva Asplund, 62, drifttekniker IT
 17. Ulf Lundström, 69, omsorgsassistent
 18. Lena Lantz, 71, pensionär
 19. Henrik Eklund, 47, stödassistent
 20. Jessica Dahlström, 45, köksbiträde
 21. Toma Jinga, 49, vaktmästare
 22. Anne-Louise Vintberger, 72, verksamhetschef
 23. Pär Elfström, 64, pensionär
 24. Maria Klockare, 36, politisk sekreterare
 25. Hamdi Abazi, 67, regissör
 26. Irene Rybrink, 80, pensionär
 27. Roland Ahl, 55, facklig ombudsman
 28. Birgitta Hansson, 76, pensionär
 29. Sven Hultgren, 69, fd bussförare
 30. Jaana Tilles, 58, leg. grundskollärare
 31. Jan-Erik Forsberg, 74, socionom
 32. Margareta Bergström, 82, pensionär
 33. Uno Sköld, 96, hembygds- och släktforskare
 34. Catharina Fridén Hedrenius, 52, musiklärare
 35. Bo Schylander, 87, pastor
 36. Ingrid Karlsson, 60, anhörig- och frivilligsamordnare
 37. Sven Ljungberg, 74, ingenjör
 38. Birgitta Forsberg, 80, socionom
 39. Göran Pettersson, 85, pensionär
 40. Henny Åberg, 75, pensionär
 41. Anders Söderberg, 43, verksamhetskonsult
 42. Anna Tranell, 40, medicine doktor
 43. Bengt Skogert, 81, fd ombudsman
 44. Eivor Strömberg Skogert, 78, fd ekonomibiträde
 45. Ove Larsson, 83, pensionär
 46. Karin Dahl-Strandin, 83, pensionär
 47. Tommy Eckelöv, 82, pensionär
 48. Hans Strandin, 79, pensionär

 

facebook Twitter Email