Fritidspolitiskt program

Vallentuna är en framtidskommun med hög inflyttning, och vi anser att det måste skapas goda förutsättningar för kommunen att växa och utvecklas.

Fritidspolitiskt program 2017-2020 (pdf)

Socialdemokraternas fritidsprogram syftar till:

 • att förbättra folkhälsan, såväl psykisk, social och fysisk,
 • att ge samma tillgänglighet till fritidsaktiviteter,
 • att minska socialt och ekonomiskt utanförskap,

för kommunens samtliga invånare i alla åldrar.

Socialdemokratin tror på det öppna, demokratiska, kreativa, nyfikna, jämlika, dynamiska och framtidsinriktade samhället. Därför vill vi ha en fritidspolitik som skapar förutsättningar för ett sprudlande liv och många människors delaktighet. Fritiden ger oss nya perspektiv, inspiration, vägledning och inte minst värderingar.
Därför vill vi skapa förutsättningar så att Vallentuna ska bli Sveriges bästa fritidskommun.

Socialdemokraterna arbetar bl.a. för:

 • Nolltaxa (lokal-/anläggningshyror) för ungdomsverksamhet
 • Särskilt stöd till föreningar som satsar på bredd i sin ungdomsverksamhet
 • Administrativt stöd till föreningarna
 • Avgiftsfri simskola
 • Anläggning av en eller flera ”hälsans stig”
 • Utbyggnad av vandringsleder och anläggningar för spontanaktiviteter
 • Verksamhetsanpassade hallar och anläggningar
 • Renovering och modernisering av Kvarnbadet
 • Konstfrusen isbana i Kårsta
 • Friidrotts- och fotbollshall t.ex. i Lindholmen
 • Snökanoner för skidspår i Brottby
 • Etablering av en eller flera friluftsgårdar
 • Utveckling av fältverksamheten och ”mobila fritidsgården”
 • Utökade öppettider för fritidsgårdarna
 • En tillgänglig miljö för personer med funktionsnedsättning med möjlighet att delta i fritidsaktiviteter på lika villkor
facebook Twitter Email