Näringspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program (pdf)

”Kommunen ska i samarbete med näringslivet aktivt skapa en positiv utveckling i Vallentuna. Vallentuna ska vara en livlig, sprudlande kommun där nya arbetstillfällen och företag ständigt växer fram. Här ska finnas en varierad lokal arbetsmarknad som bidrar till Vallentunas och Storstockholms utveckling. I gymnasiet ska entreprenörskap utvecklas och samverka med näringslivet.” – Ur Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018

Vallentuna är en småföretagarkommun med många entreprenörer i olika branscher. Eftersom jobben utgör grunden för vår välfärd och skapar tillväxt är det en av kommunens viktigaste uppgifter att underlätta uppkomsten av nya arbetstillfällen. Det gör vi genom att aktivt förbättra kommunens näringslivsklimat vilket sker bäst i samverkan mellan politiker, tjänstemän, företag och intresseorganisationer. Vi ska tillsammans göra det lätt att starta och utveckla företag i Vallentuna.

facebook Twitter Email