Anna-Maria Boström

Mail: [email protected]

Vision: Jag är engagerad i äldre- samt funktionshinderfrågor. kämpar för särskild stöd i skolan, bättre inflytande och villkor för ideella föreningar och fler generationsöverskridande mötesplatser.

facebook Twitter Email