Jaana Tilles

Mail: [email protected], [email protected]

Telefon: 08-587 850 38, 070-754 01 36

Om Jaana:

Jaana Tilles är vårt oppositionsråd i Vallentuna. En stolt trebarnsmamma, uppvuxen i Björneborg i Finland.

Vad gör du när du inte läser kommunala handlingar?
Jag utmanar mig själv med att läsa franska. Dessutom deltar jag gärna i olika kultur- och kulturhistoriska evenemang.

Var hämtar du kraft och inspiration?
Kraften hämtar jag ute i naturen och i mötet med kommuninvånare. Inspirationen får jag av vårt härliga och engagerade parti i Vallentuna.

Cykel eller bil?
Själv föredrar jag att gå och åka kollektivt men S lokalt prioriterar cykelvägar och Roslagsbanan.

Något du haft nytta av från ditt tidigare arbete?
Ja, absolut! Jag är grundskollärare och det är just skol- och utbildningsfrågorna i Vallentuna som behöver lyftas fram på den politiska dagordningen, både skollokalernas bristande underhåll och de låga skolresultaten som behöver förbättras. Jag brinner för att alla barn och ungdomar ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan och ha likvärdig tillgång till fritidsaktiviteter oavsett föräldrarnas utbildningsbakgrund eller ekonomisk ställning.

Vad retar dig i vardagen?
Att inte ha makten att sätta fart på utvecklingen av Vallentuna och kunna förverkliga vårt handlingsprogram. Tomma ord irriterar mig enormt!

Hur ser framtidens Vallentuna ut?
Med S i styret skulle framtiden se ljust ut med växande besöksnäring som skapar nya arbetstillfällen, med friska och nöjda seniorer som deltar i de aktiviteter som kommunen erbjuder, elever som har meritvärden över förväntan och nya, gröna bostadsområden längst Roslagsbanan som lockar hit nya kommuninvånare.

Nämn något bra förslag från dina politiska motståndare
Beslutet om markanvisningen till byggföretaget Magnolia som ska bygga hyresrätter i centrala Vallentuna. En hyresrättsstiltje på över två decennier håller på förhoppningsvis ta slut.

facebook Twitter Email