Vårt parti

Vallentuna Arbetarekommun är Socialdemokraterna i Vallentuna. Arbetarekommunen är en regional organisation inom det socialdemokratiska partiet i Sverige.

Använd ditt medlemskap

Som medlem har du stora möjligheter att påverka och förändra. Du kan skriva motioner om du har förslag till förändringar i Vallentuna eller om det handlar om utveckling av partiets organisation. Som medlem har du också yttranderätt och förslagsrätt i Socialdemokraterna i Vallentunas högsta beslutande organ, medlemsmötet.

Vill du vara med och förändra vår stad till det ännu bättre ska du engagera dig i Socialdemokraterna i Vallentuna. Du behövs!

Medlemsmöten

Medlemsmöten är Socialdemokraterna i Vallentunas högsta beslutande organ och öppna för alla medlemmar. Datum och tid för medlemsmöten finns i vår kalender till höger.

Kommunala gruppen

Kommunala gruppens möten är öppna för alla medlemmar. På dessa möten går vi igenom handlingarna inför Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Detta är ett bra tillfälle att få insyn i lokalpolitiken och kanske ett första steg till ökat engagemang i partiet. Kommunala gruppens mötesdatum finns i vår kalender till höger.

facebook Twitter Email