Våra politiker

Kommunfullmäktige

Jerri Bergström (oppositionsråd)
Thomas Arctaedius
Ing-Marie Elfström
Kenneth Bylund (2:a vice ordförande)
Anette Karlsson
Adam Westerberg
Gustav Elfström
Sandra Rudeberg
David Thell
Parvin Amjadi

Kommunstyrelsen

Jerri Bergström (2:e vice ordförande)
Gustav Elfström

Nämndgrupper

Barn- och Ungdomsnämnden

Sandra Rudeberg (2:e vice ordförande)
Thomas Arctaedius

Fritidsnämnden

Gustav Elfström (2:e vice ordförande)
Adam Westerberg

Kulturnämnden

Monique Nilsfors (2:e vice ordförande)
Felix Gravél

Bygg- och miljötillsynsnämnd

Sven-Olof Ekström (2:e vice ordförande)
Anette Karlsson

Socialnämnden

Ing-Marie Elfström (2:a vice ordförande)
Ulf Lundström

Utbildningsnämnden

Agneta Westerberg (2:e vice ordförande)
Hamdi Abazi

Valnämnden

Kenneth Bylund
Bengt Skogert (ersättare)

Överförmyndarnämnden

Bengt Skogert (ersättare)

AB Össebyhus

Kenneth Bylund
Monique Nilsfors (ersättare)
Ulf Nordlinder (revisor)

facebook Twitter Email