Våra politiker

Kommunfullmäktige

Jaana Tilles (oppositionsråd)
Thomas Arctaedius
Ing-Marie Elfström
Kenneth Bylund (2:a vice ordförande)
Jerri Bergström
Anette Karlsson
Adam Westerberg
Anna-Maria Boström
Gustav Elfström
Sandra Rudeberg

David Thell (1:e ersättare)
Parvin Amjadi (2:e ersättare)
Sven-Olof Ekström (3:e ersättare)
Ulf Lundström (4:e ersättare)
Catharina Fridén Hedrenius (5:e ersättare)

Kommunstyrelsen

Jaana Tilles (2:e vice ordföreande)
Gustav Elfström
Jerri Bergström (1:a ersättare)
Anna-Maria Boström (2:e ersättare)

Nämndgrupper

Barn- och Ungdomsnämnden

Thomas Arctaedius (2:e vice ordförande)
Sandra Rudeberg
Gustav Elfström (1:e ersättare)
Maria Klockare (2:e ersättare)

Fritidsnämnden

Jerri Bergström (2:e vice ordförande)
Adam Westerberg
Dennis Malm
Marita Ljungberg (2:e ersättare)

Kulturnämnden

Pär Elfström (2:e vice ordförande)
Felix Gravél
Irene Rybrink (1:e ersättare)
Birgitta Hansson (2:e ersättare)

Bygg- och miljötillsynsnämnd

Sven-Olof Ekström (2:e vice ordförande)
Anette Karlsson
Mats Rådberg (1:e ersättare)
Hans Boström (2:e ersättare)

Socialnämnden

Ing-Marie Elfström (2:a vice ordförande)
Ulf Lundström
Anna-Maria Boström (1:e ersättare)
Monique Nilsfors (2:e ersättare)

Utbildningsnämnden

Agneta Westerberg (2:e vice ordförande)
Hamdi Abazi
Hans Boström (1:e ersättare)
Jerry Gabrielsson (2:e ersättare)

Valnämnden

Kenneth Bylund
Bengt Skogert (ersättare)

Överförmyndarnämnden

Bengt Skogert (ersättare)

AB Össebyhus

Kenneth Bylund
Monique Nilsfors (ersättare)
Ulf Nordlinder (revisor)

facebook Twitter Email