Våra politiker

Kommunfullmäktige

Jaana Tilles (oppositionsråd)
Thomas Arctaedius
Ing-Marie Elfström
Kenneth Bylund (2:a vice ordförande)
Agneta Westerberg
Jerri Bergström
Anette Karlsson
Adam Westerberg
Anna-Maria Valladolid
Henrik Hedman

Dersim Esmaelzadeh (1:a ersättare)
Gustav Elfström (2:a ersättare)
Sandra Rudeberg (3:e ersättare)
David Thell (4:e ersättare)
Parvin Amjadi (5:e ersättare)

Kommunstyrelsen

Jaana Tilles (2:e vice ordföreande)
Gustav Elfström
Jerri Bergström (1:a ersättare)
Anna-Maria Valladolid (2:e ersättare)

Nämndgrupper

Barn- och Ungdomsnämnden

Thomas Arctaedius (2:e vice ordförande)
Anna-Maria Valladolid
Gustav Elfström (1:e ersättare)
Sandra Rudeberg (2:e ersättare)

Fritidsnämnden

Jerri Bergström (2:e vice ordförande)
Adam Westerberg
Dersim Esmaelzadeh (1:e ersättare)
Marita Ljungberg (2:e ersättare)

Kulturnämnden

Pär Elfström (2:e vice ordförande)
Felix Gravél
Martina Hedrenius (1:e ersättare)
Birgitta Hansson (2:e ersättare)

Bygg- och miljötillsynsnämnd

Sven-Olof Ekström (2:e vice ordförande)
Anette Karlsson
Mats Rådberg (1:e ersättare)
Marianne Forsner de Valladolid (2:e ersättare)

Socialnämnden

Ing-Marie Elfström (2:a vice ordförande)
Ulf Lundström
Henrik Hedman (1:e ersättare)
Monique Nilsfors (2:e ersättare)

Utbildningsnämnden

Agneta Westerberg (2:e vice ordförande)
Hamdi Abazi
Morgan Englund (1:e ersättare)
Jerry Gabrielsson (2:e ersättare)

Valnämnden

Kenneth Bylund
Bengt Skogert (ersättare)

Överförmyndarnämnden

Bengt Skogert (ersättare)

AB Össebyhus

Kenneth Bylund
Anna-Maria Valladolid (ersättare)
Ulf Nordlinder (revisor)

facebook Twitter Email