Jerri Bergström

Mail: [email protected]

Telefon: 073-068 39 07

Vision: Jämlikhet och rättvisa är mina drivkrafter. Vilka föräldrar du har eller var du kommer ifrån ska inte få avgöra din framtid. Ett solidariskt samhälle som bygger på ”allas lika värde” och som ger alla chansen att nå sina drömmar och uppnå sin fulla potential.

 

facebook Twitter Email