Vår politik

Vi är stolta över Vallentuna. Vår kommun är en bra plats att växa upp i, leva i och bli gammal i. Vallentunas läge i närhet av både Stockholm och naturen betyder mycket för oss. Men viktigast av allt är människorna. Bland kommuninvånarna finns det en stark gemenskap, tillit och entreprenörsanda att vilja utveckla Vallentuna. Det ska vi ta vara på. Vallentuna ska vara en kommun som står för trygghet, solidaritet och möjligheter.

Vi är inte nöjda med hur kommunen har styrts under många år. Idag begränsas allt för många Vallentunabors möjligheter i livet. Alla elever får inte samma chans att klara av skolan. Heltidsarbetande har svårt att få livet att gå ihop. Det begränsade och felbalanserade byggandet hämmar utvecklingen av service, affärer och kollektivtrafik. Även tillgången till naturen begränsas. Allt för många äldre kan inte leva ett aktivt, rikt och värdigt liv. Det vill vi socialdemokrater ändra på!

Därför behövs satsningar på skolan, äldres villkor, näringslivet, pendlingsmöjligheter och miljön. Så att Vallentuna kan bli en solidarisk, trygg och dynamisk, kommun att leva i – för alla.

Läs mer:
Budgetförslag 2022-2024
Handlingsprogram 2018-2022 (PDF-fil)

facebook Twitter Email