Vår politik

 

ETT VALLENTUNA FÖR ALLA

Vi Socialdemokrater vill ha en trygg välfärd som det går att lita på.

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan sjukvården och övrig omsorg.

Vi tycker att kommunen kan styras bättre än den görs idag. Idag begränsas allt för många Vallentunabors möjligheter i livet. Alla elever ska ha samma chans att klara skolan. Vallentunaborna ska få det lättare att få livet att gå ihop.

Utbyggnaden inom kommunen ska främja utvecklingen av service, affärer och kollektivtrafik. Även tillgången till naturen ska underlättas. Alla Vallentunabor, inklusive våra äldre, ska kunna leva ett aktivt, rikt och värdigt liv.

Vallentuna ska vara en välfärdskommun som bygger på sammanhållning. Det är så vi skapar ett Vallentuna för alla.

Läs mer:
Handlingsprogram 2022-2026
Budgetförslag 2023-2025

facebook Twitter Email