Kyrkovalet 2021

En öppen och inbjudande kyrka, en kyrka för alla åldrar och i olika livssituationer, i sorg och glädje och allt däremellan. En kyrka och ett gudstjänstliv rikt på upplevelser andligt och musikaliskt.

Svenska kyrkan är en demokratisk medlemsorganisation med kyrkoval vart fjärde år.
Då får alla medlemmar som är 16 år eller äldre chans att utse sina representanter i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Det är följande församlingar vi väljer till:

 • Kyrkofullmäktige – den lokala församlingen där man bor
 • Stiftsfullmäktige – den regionala nivån med biskopen
 • Kyrkomötet – den nationella nivån med ärkebiskopen

Socialdemokraterna i Vallentuna församling
VI VILL:

 • Erbjuda enskilda samtal och samtal i grupp exempelvis sorgegrupper, självhjälpsgrupper, familjerådgivning, samtal om trosfrågor.
 • Ge möjlighet till pilgrimsvandringar och skapa förutsättningar för flera åldersgrupper att delta.
 • Låta kyrkorummen vara öppna, tillgängliga och fortsätta med Vägkyrkan.
 • Stödja ett samarbete mellan kyrkan och kulturskolan.
 • Satsa på musik i olika former och stödja församlingens körer och lusten att sjunga i olika grupper.
 • Stimulera psalmsången och fortsätta samverkan med Åbybergskyrkan när det gäller Gospelkören.
 • Erbjuda konserter både med amatörer och professionella musiker och sångare.
 • Öka stödet till barn- och ungdomsverksamheten t.ex. genom avgiftsfria konfirmandläger.
 • Behålla förskolan Pärlan och Öppna förskolan.
 • Samarbeta med kommunen, föreningslivet, idrotten, pensionärsorganisationerna och anhörigföreningar.
 • Stärka kontakten mellan unga och äldre genom gemensamma projekt.
 • Kyrkan ska vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt stimulera volontärer att delta i verksamheten.
 • Kyrkan ska aktivt delta i samhällsutvecklingen och människors vardag.

[Länk till vårt lokala program]

Socialdemokraterna i Svenska kyrkan
Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Det är grundläggande värderingar som vi socialdemokrater bär med oss på alla de områden vi verkar inom. Socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan bottnar i den djupa insikten om kraften som skapas när människor tillsammans med andra får ge uttryck för sina drömmar, tankar, tro och idéer om något större än sig själva.

Socialdemokraternas kyrkopolitiska program

facebook Twitter Email