Visar alla poster med taggen:följeslagarprogrammet

Gästföreläsare på medlemsmötet 5 april

Katarina Neider kommer och pratar om sin tid med följeslagarprogrammet i Palestina och Israel.

Genom att vara en internationell närvaro vill Ekumeniska följeslagarprogrammet (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. Närvaron är ett uttryck för praktisk solidaritet för utsatta grupper – såväl palestinier som israeler. Katarina Neider är en av dessa följeslagare och på vårt medlemsmöte 5 april kommer…

Läs mer
facebook Twitter Email