Digitalt första maj 2021

Läs mer

Monique Nilsfors ny ordförande för Socialdemokraterna i Vallentuna

Vid årsmötet 13 mars i Vallentuna Socialdemokratiska Arbetarekommun valdes Monique Nilsfors enhälligt av medlemmarna till ordförande. Avgående ordföranden Jerri Bergström säger att ”Det känns mycket bra att få lämna över ordförandeklubban till Monique. Vi ser ett ökande intresse för vår politik hos Vallentunaborna och många nya medlemmar, så tidpunkten för ett byte på ordförandeposten kunde…

Läs mer

Inbjudan till studiecirkeln Stadsbyggnad: Hållbar (S)amhällsplanering i Vallentuna

Socialdemokraterna i Vallentuna i samarbete med ABF Norra Stockholms län Studiecirkelns innehåll Studiecirkeln omfattar fyra temakvällar och en summerande träff som avslutning. De teman som tas upp är Jämställdhet i samhällsplaneringen, Arkitekturen och samhället, Miljö- och klimatsmart planering samt Social bostadspolitik. Vem är inbjuden? Inbjudan riktar sig till både till medlemmar i Socialdemokraterna Vallentuna och…

Läs mer

Jerri Bergström vald till ny gruppledare och oppositionsråd

Socialdemokraterna i Vallentuna har valt Jerri Bergström till ny gruppledare och oppositionsråd. Jerri Bergström är 57 år gammal med en gedigen bakgrund inom idrottsrörelsen. Som aktiv fäktare medverkade Jerri bland annat i tre olympiska spel och som ledare har han gedigen erfarenhet både på lokal och nationell nivå inom flertalet föreningar och idrotter. Till yrket…

Läs mer

Alliansen sviker landsbydgens barn och unga – lägger ner högstadiet i Karby

Den moderatledda majoriteten i Vallentuna har beslutat sig för att lägga ned kommunens enda högstadium utanför Vallentuna tätort, högstadiet på Karbyskolan. Centerpartiet som annars brukar slåss för det som gynnar landsbygdsbefolkningen verkar resonera som moderaterna; att en nedläggning av högstadiet är en satsning på Karbyskolan. Det är en konstig logik som bygger på att den…

Läs mer

Yrkande i ärende Organisationsförändringar grundskola och förskola

I ett starkt samhälle finns utbildningsmöjligheter för alla – oavsett var i kommunen du bor eller var du befinner dig i livet. Utbildning och kunskap ger oss möjlighet att förverkliga våra drömmar och är en förutsättning för att Vallentuna ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv kommun. Investeringar i utbildning lägger grunden för jobb och välfärd….

Läs mer

Hur ska framtiden för våra landsbygdsskolor bli?

Den politiska alliansen i Vallentuna med Moderaterna i spetsen har gett tjänstemännen i uppdrag att förbereda ett beslut om förändrad organisation för våra landsbygdsskolor i Lindholmen, Kårsta och Karby. Bland annat föreslås att kommunala förskolan och grundskolan på orterna får en gemensam rektor (vilket är en återgång till tidigare organisation). En annan konsekvens av förslaget…

Läs mer

Medlemsbrev mars 2020

Just nu prövas vårt samhälle och vår solidaritet av något som många av oss aldrig upplevt.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning av influensaviruset Corona/Covid-19 till mycket hög, vår regering vidtar allt fler och omfattande åtgärder för att försöka begränsa virussmittan. Ska vi bli framgångsrika i denna kamp mot smittspridningen måste vi följa de riktlinjer och rekommendationer som vår regering och myndigheter utfärdat så mycket vi bara kan. Bland annat så…

Läs mer

Rapport från årsmötet 7:e mars 2020

I helgen var det så dags för årsmöte i arbetarkommunen. Extern inbjuden talare i år var Lena Särenborg från nätverket Klimatsmart Vallentuna och Anna-Maria Boström avtackades för sina år i styrelsen Flera val genomfördes av årsmötet: Till kassör i Arbetarekommun på 2 år valdes: Agneta Westerberg Till studieledare i Arbetarekommun på 2 år valdes: Monique…

Läs mer

PRESSMEDDELANDE

Vår gruppledare och oppositionsråd Jaana Tilles har idag informerat Vallentuna Socialdemokratiska Arbetarekommuns styrelse att hon har för avsikt att lämna sina kommunpolitiska uppdrag under sommaren 2020. Jaana Tilles har lett den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i 11 år ”Jag är djupt tacksam över det förtroende och stödet som mina partivänner och sympatisörer har gett mig under dessa…

Läs mer
facebook Twitter Email