Dags att höja föreningsbidragen

Vid fritidsnämndens möte 30 mars så föreslog Socialdemokraterna en höjning av föreningsbidragen.

Föreningsbidraget syftar till att stärka det lokala föreningslivet att erbjuda verksamhet av god kvalitet. Föreningarnas verksamhet ska vara en förstärkning av, och ett stöd till, nämndens kärnverksamhet och bidra till ett mervärde för invånarna.

Med hänsyn till inflationen och annat som gör det svårare för föreningarna att driva verksamheten vill vi att förvaltningen utreder hur vi kan höja föreningsbidragen.

facebook Twitter Email