Aktuellt

Demokrati och mänskliga rättigheter

För alla er som brinner för samhällsfrågor och vill diskutera demokratins villkor: Vilken roll spelar egentligen staten i att garantera medborgarnas rättigheter? Hur möter den utmaningarna med att säkra dessa rättigheter? Och hur hänger demokrati och mänskliga rättigheter ihop med utbildning, sjukvård, arbetsmarknad och rättsväsendet?

Vi höjer blicken för att få en bättre förståelse för vad som krävs för att ett demokratiskt samhälle ska må bra och växa. I vår kommande studiecirkel kommer vi att diskutera dessa frågor, belysa dem från ett rättighetsperspektiv och diskutera kommunens roll i att förverkliga mänskliga rättigheter. Kom med oss i höstens studiecirkel när vi…

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till kommunplan och budget

Vallentuna är fantastiskt, med alla förutsättningar att vara Sveriges bästa kommun att bo och leva i. Men idag styrs Vallentuna i en annan riktning, som sker på bekostnad av våra barns bästa.

Därför måste Vallentuna byta riktning och bli en kommun som håller ihop, en kommun där alla invånare har en likvärdig tillgång till skola, vård och omsorg. Bland annat så vill vi höja skolpengen med 10%. Avgiftsfria trygghetslarm, förbättrade villkor för våra anställda och en friidrotts- och fotbollshall är några av de förslag som finns med…

Läs mer

Nej till omorganisation av förskolan

SOCIALDEMOKRATERNA YRKAR AVSLAG I ÄRENDE ”Förändring av förskoleorganisationen i södra och centrala Vallentuna” PÅ BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 16 MAJ

I förskolan läggs grunden för resten av barnens liv. Därför har alla barn i Vallentuna rätt till en bra och jämlik förskola som sätter barnens bästa främst. Vallentunas förskolepeng är lägre än grannkommunernas och under många år har det moderatledda styret låtit förskolan gå underfinansierad. Istället för att erkänna resursbristen och satsa på våra förskolor…

Läs mer

1 MAJ 2023

Tuna torg, Vallentuna kl. 10-11

Vallentuna blåsorkester inleder med musik 09:45 Huvudtalare: Nina Unesi förbundssekreterare, S-kvinnor Övriga talare: Eva Asplund, ordförande Jerri Bergström, oppositionsråd Efter firandet på torget serveras traditionsenlig soppa i Folkets hus.

Läs mer

Dags att höja föreningsbidragen

Vid fritidsnämndens möte 30 mars så föreslog Socialdemokraterna en höjning av föreningsbidragen.

Föreningsbidraget syftar till att stärka det lokala föreningslivet att erbjuda verksamhet av god kvalitet. Föreningarnas verksamhet ska vara en förstärkning av, och ett stöd till, nämndens kärnverksamhet och bidra till ett mervärde för invånarna. Med hänsyn till inflationen och annat som gör det svårare för föreningarna att driva verksamheten vill vi att förvaltningen utreder hur…

Läs mer

Ny ordförande i Vallentuna Arbetarkommun

Socialdemokraterna i Vallentuna hade sitt årsmöte den 11 mars och valde en delvis ny styrelse. Ny ordförande är Eva Asplund och hon presenterar sig här.

  Jag är glad och stolt över förtroendet att bli vald till ordförande för vår Arbetarkommun. Jag vill att Vallentunaborna ska få ökat förtroende för oss och vår lokala politik så att vi 2026 blir det största partiet i Vallentuna. Vi har redan börjat arbeta inför nästa val, EU-valet 9/6 2024, och vi tar upp…

Läs mer

NEJ TILL STÄNGNINGEN AV SJUMILASKOGENS FÖRSKOLA!

Alliansen har tillåtit så många privata aktörer i södra Vallentuna så att den kommunala verksamhetens rådighet har begränsats. Den enda kommunala förskolan i området föreslås på Barn- och ungdomsnämnden ikväll att stänga ner.

Socialdemokraterna värnar valfriheten i förskolan och ser att det är bra med komplement till den kommunala förskoleverksamheten. Men att stänga Sjumilaskogens förskola skulle inte bli valfrihet och att hänvisa de som vill gå i kommunal verksamhet ända till centrala Vallentuna är inte ok. Vi vill: Värna valfriheten i förskolan Öka demokratin och insynen i beslutsprocesser…

Läs mer

Studiecirkel om Demokrati

Vi startar i vår en studiecirkel kring Demokrati och hotet mot demokratin. Uppstart planeras till den 16 februari kl 18.30. Avslut i mitten på juni.

Som grundmaterial kommer vi att använda oss av ABFs material ”Demokratins Byggstenar” men vi kommer även att använda annat material i studiecirkeln. Vi välkomnar alla som vill delta i detta viktiga ämne att anmäla intresse senast 3 februari. Uppstart planeras till den 16 februari kl 18.30. Avslut i mitten på juni. På den första träffen…

Läs mer

Kommunplan och budget för 2023-2025

Idag presenterar Socialdemokraterna i Vallentuna sitt förslag till budget för ett bättre Vallentuna.

Vi Socialdemokrater vill ha en trygg välfärd som det går att lita på. Vi vill se ett starkare samhälle, med mer resurser till skolan, sjukvården och övrig omsorg. Vi tycker att kommunen kan styras bättre än den görs idag. Idag begränsas allt för många Vallentunabors möjligheter i livet. Alla elever ska ha samma chans att…

Läs mer

1 MAJ 2022

Tuna torg, Vallentuna kl. 10-11 Vallentuna blåsorkester inleder med musik 09:45 Huvudtalare: Azadeh Rojhan Gustafsson riksdagsledamot Övriga talare: Monique Nilsfors, ordförande Jerri Bergström, oppositionsråd Efter firandet på torget serveras traditionsenlig soppa i Folkets hus.

Läs mer
facebook Twitter Email