Handlingsprogram 2018-2022

Vi är stolta över Vallentuna men för att bli en riktig framgångskommun behövs en tydlig förändring.

Handlingsprogram 2018-2022 (pdf)

Vi bygger ett starkare Vallentuna med utgångspunkt från:

  • Barn och unga är framtiden
  • Hållbart boende för alla
  • Utveckla idrott och föreningsliv
  • Bättre livskvalitet för seniorer
  • Mer kultur för fler
  • Jobb och företagande utvecklar
  • Demokrati och delaktighet förbättrar
  • Ett grönt Vallentuna
facebook Twitter Email