Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Socialdemokratiska Arbetarepartiet i Vallentuna kallas härmed till årsmöte. Tid: Lördag den 17 mars år 2018, kl. 13:00-16:00 Plats: Folkets Hus. Förutom sedvanliga ärenden (inkl antagande av nya normalstadgar kap 4.) finns även förslag till ”Handlingsprogram 2018-2022” att ta ställning till. Hjärtligt välkommen! /Styrelsen
facebook Twitter Email