Mer utevistelse för äldre

Motion i kommunfullmäktige 2017-09-11

”Alla äldre måste även fortsättningsvis ges möjlighet att regelbundet få komma ut, få känna vinden i håret och solen värma ansiktet” Vallentunas kommunplan 2016-2018

Fortsättningsvis? Fina ord men långt ifrån verkligheten för äldre i Vallentuna som på egen hand inte kan gå ut.  Eller vad är regelbundet? Vad är tillräckligt ofta? Hur skulle vi själva vilja ha det? Inte om utan när, vi behöver någons hjälp för att gå ut, få frisk luft, motion och se något annat än hemmets väggar.

Räcker det att få möjlighet att komma ut 30 minuter en gång i veckan? Två gånger i veckan? Eller i värsta fall inte alls vissa veckor?

På kriminalvarden.se kan man läsa:  ”Alla intagna har rätt till minst en timmes utevistelse om dagen”

Kan det vara en rimlig nivå? Att äldre i Vallentuna får samma rätt samma rätt till utevistelse som kriminalvårdens interner?

MSB, Myndigheten för samhällsberedskap har i många år arbetat fallförebyggande.  De konstaterar att vinster med fysisk aktivitet och utevistelse för äldre är att:
– Välbefinnandet ökar, Koncentration och uppmärksamhet förbättras, Social gemenskap främjas.
– Lättare depressioner och ångest motverkas, Skelettet stärks, vilket gör att benskörhet och benbrott kan förebyggas, Övervikt och fetma förebyggs, Sömnkvaliteten förbättras.
– Rörlighet och balans ökar, Blodcirkulationen förbättras och pulsen sänks. Blodtrycket sänks.
– Stresstoleransen höjs, Risken för hjärt- och kärlsjukdom minskar.
– Läkemedelskonsumtionen sänks, Risken för typ-2 diabetes och tjocktarmscancer minskar.
– Möjligheten till ett längre och friskare liv ökar

Socialdemokraterna i Vallentuna yrkar:

  • att riktlinjer för utomhusvistelse för äldre tas fram
  • att de äldre som behöver få hjälp att gå ut får ökade möjligheter till det
  • att rätt ges till daglig utomhusvistelse för äldre inom hemtjänst och särskilt boende
facebook Twitter Email