Öka andel förskollärare i kommunens förskolor

Interpellationsfråga till Barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M) 2017-09-11

Utan utbildade och legitimerade förskollärare kan kommunens förskolor inte leva upp till de målsättningarna som förskolans läroplan kräver. Pedagogisk verksamhet kräver pedagoger. Andel förskollärare i kommunens förskolor ligger långt under riksgenomsnittet. Det finns olika sätt att försöka förändra det.  Förskollärarlönerna ligger mycket högre än barnskötarnas vilket är en viktig orsak till lägre pedagogtäthet i Vallentuna.

Förskolorna har inte haft tillräckliga resurser att kunna anställa förskollärare till de marknadsmässiga lönerna som nu råder. Alliansen lovade 2016 att BUN förvaltningen kompenserar mellanskillnaden i förskollärarlönen  jmf barnskötarlönen om förskolorna hittar en förskollärare att anställa istället för en barnskötare. Det är intressant att få veta om alliansens rekryteringsmetod har varit lyckosam.

Därför frågar jag:

  • Hur många nya förskollärare har kommunen rekryterat med hjälp av dessa av BUN reserverade pengar under året hitintills?
  • Och i vilka förskolor?

Jaana Tilles, Socialdemokraterna

facebook Twitter Email