Rapport från kongressen

Nu har Socialdemokraternas partikongress lagt fast vår politik för de kommande fyra åren.

De två kongressombuden från Vallentuna – Jaana Tilles och Daniel Färm – har varit med och bidragit till flera kongressbeslut:

  • En bred satsning på en mer likvärdig skola, lärarnas förutsättningar och höjda kunskapsresultat.
  • Ett stort kunskapslyft för att fler ska kunna få jobb på dagens arbetsmarknad.
  • Stopp för religiösa friskolor.
  • En satsning på att stärka tillgången till kultur och möjliggöra för fler att kunna utöva kultur.
  • En asyl- och migrationspolitik som präglas av såväl ordning & reda som solidaritet & bl a ökat mottagande av kvotflyktingar.
  • En ambitiös utrikespolitik för att komma till rätta med orsakerna till att människorna tvingas lämna sina hemländer: krig, förföljelse, brist på demokrati, fattigdom m m.
  • Mer rörelse/fysisk aktivitet i skolan.
  • Avdragsrätt för både a-kassa & fackavgift.
facebook Twitter Email