Roligaste sommarjobb?

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) 2017-10-16

Kommunens ungdomar i åldrarna 16-18 år garanteras arbete inom kommunorganisation en gång av tre möjliga. I övrigt garanteras sommarjobb som entreprenör där inkomsten är beroende på hur bra du lyckas med ditt nystartade företag under tre veckor.

Under sommaren 2016 erbjöd kommunen sammanlagt 469 sommarjobbsplatser för kommunens ungdomar.  Av dessa erbjöds 38 st plats i ”Roligaste sommarjobb”/ entreprenörskap var av 31 fullföljde det. Det är inte seriöst att sommarjobbande ungdomar inte har kunnat garanteras lön för sitt arbete.

  • Hur mycket kostade det för kommunen att anlita företaget ”Indivator” för de 38 platserna i ”Roligaste sommarjobb” där ungdomar under tre veckors fick pröva på hur det är att vara en entreprenör?
  • Har den politiska majoriteten tänkt ersätta detta med ordinarie sommarjobb där ungdomarna garanteras betalning för sitt arbete?

 

Jaana Tilles (S)

facebook Twitter Email