(s) reservation Barn och Ungdomsnämnd 2017-10-10

Delårsberättelse 2017, barn- och ungdomsnämnden (BUN 2017.070) Socialdemokraterna i Vallentuna reserverar sig mot besluten att:
  • uppdra förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen att se till att nämndens budget är i balans till årsskiftet 2017/2018.
  • uppdra de resultatenheter som visar underskott att uppnå en budget i balans till årsskiftet 2017/2018.

Motiv

Att i oktober uppmana skolorna (resultatenheterna) att på drygt tre månader panikbromsa och spara utan konsekvensanalyser är inte rätt väg att hantera skolorna ekonomiska utmaningar. Det riskerar att negativt påverka undervisningen och eleverna.

Ekonomin är ansträngd i Vallentuna skolor, något som Socialdemokraterna påpekat tidigare, redan i den socialdemokratiska budgeten anslog vi totalt 13 miljoner mer till skolan.

Skolorna är inne i en positiv utvecklingsperiod och behöver mer resurser för att genomföra förändringsarbetet som på sikt kommer att innebära bättre kontroll, ekonomi och resultat.

Det är inte rimligt att med kort varsel ändra förutsättningar för skolorna varför vi reserverar oss mot besluten.

För (s)-gruppen

Thomas Arctaedius

facebook Twitter Email