Träffpunkten behöver utvecklas, inte avvecklas!

Socialdemokraterna ser med stor oro på vad som händer med den uppskattade och omtyckta Träffpunkten i Vallentuna.

Personalen har minskats, syn- och hörselinstruktörens tid halverats, onsdagar är numera stängda, i sommar kommer det under tre veckor bara vara öppet ett par timmar om dagen. Träffpunkterna på Väsbygården och Korallen är nedlagda.

Socialdemokraterna anser att verksamheten på Träffpunkten med anhörigstöd, förebyggande arbete och social gemenskap är oerhört viktig. Vi ska satsa mer på förebyggande verksamhet- inte mindre. Vi behöver utöka möjligheten hälsofrämjande aktiviteter, där rörelse en mycket viktig del.

Sammantaget så viktig för vår mentala och fysiska hälsa.  Att kunna gå till en lokal där man kan träffa andra personer, fika, samtala och bli bekräftad är oerhört viktigt. Både bland äldre men också för arbetslösa, sjukskrivna eller människor med funktionsvariation.

Pensionärsföreningar, funktionshinderföreningar, anhörigföreningar med flera har i nära samverkan med personal, volontärer och besökare  gjort Träffpunkten till ett välkomnande aktivt vardagsrum för daglediga Vallentunabor. Men föreningar och volontärer ska inte uppleva att dom behöver ta ansvar för att det hålls öppet!

Kommunen måste ansvara för och garantera verksamheten. Det ska vara ordinarie fast anställd personal året runt.

Vi socialdemokrater har väckt ett ärende i socialnämnden om att anställa mer personal på Träffpunkten för att inte riskera att den stängs ner, det anser vi vore en katastrof.

Alliansen behöver snarast ta ett omtag på ekonomin, samt innehåll och bibehållande av kvaliteten av kommunens aktiviteter.

För Socialdemokraterna
Ing-Marie Elfström, gruppledare för S i socialnämnden
Jaana Tilles, oppositionsråd
Anna-Maria Valladolid, ledamot i Barn och ungdomsnämnden.

 

facebook Twitter Email