Utred säsonstaxorna

Idag 14 juni väckte Socialdemokraterna ett ärende i fritidsnämnden om att utreda säsongstaxorna.

Det förlängda öppethållanden för bl.a. konstgräsplaner och ishallar betyder mycket för föreningarnas möjligheter att utveckla sina verksamheter och kunna erbjuda sina medlemmar bättre möjligheter till träning i hemkommunen.

De olika taxor beroende på om det är s.k. försäsong, eftersäsong eller normalsäsong innebär att alla inte kan vara med i den utsträckning som erbjuds. Många föräldrar har inte en ekonomi som klarar av de avgifterna som föreningarna behöver ta ut från barnen och ungdomarna för att finansiera de högre försäsongs- och eftersäsongstaxorna.

Om Vallentunas idrottsföreningar ska kunna fortsätta att utvecklas och ge lika möjligheter för alla så måste taxorna förändras.

En enig fritidsnämnd beslutade att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda intäktsbortfallet och andra eventuella konsekvenser vid ett avskaffande av de högre ”säsongstaxorna”.

facebook Twitter Email