Vallentunas skolor måste få tydliga besked nu!

Långsiktighet och framtidstro är väldigt viktigt för Vallentunas skolors möjlighet att utveckla och bedriva en bra verksamhet, behålla och rekrytera bra personal och få elever att välja Vallentunas skolor.

Därför måste vi politiker lämna tydliga besked om vilka skolor som ska fortsätta finnas i kommunen. Socialdemokraterna i Vallentunas förslag, som röstades ner på Barn- och ungdomsnämnden den 29 maj 2018, innehöll:

  • ett tydligt ställningstagande om att Karlbergsskolan ska fortsätta finnas (i nya eller upprustade lokaler)
  • ett tydligt ställningstagande om att Bällstabergsskolan ska finnas kvar och ges långsiktiga förutsättningar för en bra verksamhet

 

Vi får inte låta skolpersonal, lärare, elever och föräldrar sväva i ovisshet. En stängning av Karlbergsskolan eller Bällstabergsskolan påverkar ju inte bara dessa skolor utan även alla de skolor som behöver kunna ta emot dessa elever. Alla skolor hänger ihop i samma system.

Socialdemokraterna i Vallentuna är också tydliga med att Karbyskolans högstadium ska finnas kvar. Men vi kan inte nöja oss där. Karbyskolans elever ska ha samma rätt som andra skolor i kommunen att göra pedagogiska satsningar och rekrytera bra lärare. Socialdemokraterna föreslog därför i sitt yrkande på Barn- och ungdomsnämnden att utreda vilka satsningar som behöver göras för att uppnå målet om minst två-parallelliga klasser i alla åldersgrupper i Karbyskolan vilket skulle skapa en bättre ekonomisk situation för skolan.

För Socialdemokraterna är barnen och ungdomarna den viktigaste prioriteringen för samhället. Barnen är vår framtid och alla barn har rätt till en bra, rättvis och trygg skolgång.

Socialdemokraterna i Vallentuna
Gustav Elfström, Barn- och ungdomsnämnden, tel 0763 16 15 86
Anna-Maria Valladolid, Barn- och ungdomsnämnden, tel 0734 39 64 52
Jaana Tilles, oppositionsråd, tel 0707 54 01 36

facebook Twitter Email