Yttrande – Effektutredning av ny skolorganisation

Barn- och ungdomsförvaltning har tagit fram en effektutredning av ny skolorganisation efter kritik både från opposition och föräldrarna. Socialdemokraterna i Barn- och ungdomsnämnden  vill dock ha ytterligare svar på ett antal frågor för att kunna fatta beslut om en ny skolorganisation. Läs gärna hela deras yttrande här nedan.

Socialdemokraterna vill att förvaltningen att arbetar vidare med utredningen och bland annat besvarar, kommenterar och analyserar följande frågor till nästa nämndsammanträde.

Inkludera följande i utredningsrapporten:

 • Ett förslag till tidplan för processen
 • Utredningen kring Bällstabergsskolan (som bilaga), samt motivera varför den ska behandlas separat
 • Utförligare underlag för förslaget att lägga ner 7-9 på Karbyskolan
 • Hur bedöms möjligheten för etablering och/eller utbyggnad av friskolor och hur påverkar det utredningen
 • Grov budget för hur nämndens årliga investeringsanslag om 6MSEK ska användas till flytt mm.
 • Uppskattning på kostnader för eventuellt ökad personalomsättning
 • Redovisa effekter av ”längre resväg för flera elever”
 • Utifrån Sverigeförhandlingen är det angeläget att se på planeringen fram till 2035, tex antal elever

 
Siffror som behöver inkluderas eller biläggas rapporten:

 • Tabell med kapacitet i alla skolor, finns för 4 skolor på sid 19 men ej för alla skolor
 • Beräknad hyreskostnad för Hagaskolan
 • Antal elever i åk 6 på GVS och Kårsta
facebook Twitter Email