Yttrande gällande motion: ”Mer utevistelse för äldre”

Socialdemokreterna har lagt en motion om att vi tycker att de äldre som har hemtjänst eller bor på äldreboende ska få tillgång till mer utevistelse.

Alliansen yrkar på avslag då det skulle medföra för höga kostnader för skattebetalarna i Vallentuna.

Socialdemokraterna kan inte neka till att det tillkommer en kostnad för att låta våra äldre, våra föräldrar, vår mormor, vår farfar eller vår moster att komma ut mer. Men vi anser ändå att det är värt det. Vi har fått veta att det kommer att kosta 8 miljoner att låta vår äldre komma ut en halvtimme om dagen. Det vill säga de som vill komma ut, de som har ork att komma ut. Inget tvång ska förekomma!

Om man höjer skatten med 1 (en) krona får man in cirka 75-80 miljoner per år från Vallentunas invånare.

Exempelvis; om jag tjänar 27 000 kronor så får jag med en kronas skattehöjning betala cirka 270 kronor mer i skatt per månad. Det skulle räcka både till mer utevistelse för de äldre som önskar, papper och pennor till barnen i skolan, någon fritidsgård, mer trygghetsskapande belysning, fler lärare i skolan, stöd till våra flyktingar från andra länder med mera.

270 kronor är lika med en biobiljett, en mellanpopcorn, en läsk och kanske en hamburgare på en hamburgerrestaurang. Per månad.

Vi Socialdermokrater anser att det är en prioriteringsfråga att satsa på våra de äldre i kommunen. De äldre som har arbetat, slitit och fött upp oss som lever idag.

Vi Socialdemokrater anser att de äldre är värda en bra ålderdom med möjlighet att gå ut om de vill gå ut. Jämförelsevis får de som är intagna inom kriminalvården gå ut en timme om dagen.

facebook Twitter Email