Kyrkopolitiskt program

Socialdemokraterna jobbar för en öppen och välkomnande folkkyrka som alltid står upp för människors lika värde

Kyrkopolitiskt program 2017

Därför vill den Socialdemokratiska nomineringsgruppen i Vallentuna församling:

  • Utöka stödet till Barn- och ungdomsverksamheten bl.a. för att få avgiftsfria konfirmandläger.
  • Utveckla kontakten med äldre och personer med funktionsvariation i olika åldrar för att bryta isolering och utanförskap. Detta kan göras exempelvis genom besöksgrupper och annan uppsökande verksamhet även i samverkan med det övriga samhället.
  • Behålla karaktären av öppen kyrka med rikt gudstjänstliv och närhet till stödjande samtal/själavård, bredda kontaktytorna med föreningslivet.
  • Stärka kontakterna mellan unga och äldre genom gemensamma projekt.
  • Betona vikten av samhörighet mellan frivilliga/volontärer, förtroendevalda och anställda. Sträva efter laganda och motverka revirtänkande.
  • Aktivt miljöarbete genom bra hushållning med energianvändningen i alla församlingens verksamheter, exempelvis ordna laddstolpar för besökande och personal.
  • Aktivt delta i samhällsplanering i Vallentuna så att kyrkans tillgängliga mötesplatser finns både i befintliga och i planerade bostadsområden.
  • Svenska kyrkan ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare.
facebook Twitter Email