Våra motioner och interpellationer

Vi Socialdemokrater i Vallentuna bedriver en aktiv oppositionspolitik. Att vara i opposition är ett ansvar man inte ska ta lätt på. Det innebär att vi lägger konstruktiva förslag för att förbättra Vallentuna och att vi kritiskt granskar den styrande alliansens politik.

Det politiska arbetet drivs på flera olika sätt i kommunens nämnder och i kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige via enkla frågor, interpellationer och motioner. Här kan ni se vilka frågor vi i Socialdemokraterna driver i kommunfullmäktige utöver budgetarbetet (för budgetförslag från S, följ länk i menyn).

Kontakta oss gärna om ni har frågor.

2020

Kommer att publiceras löpande under året

2019

Publiceras inom kort

2018

Enkla frågor

 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om hur stor förtjänsten av försäljningen av Elverkets aktier blev och hur den har använts

Interpellationer

 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om väktarbilen i Brottby och kostnader för den
 • Till Barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M) om organisatoriska förändringar (utskott) och karriärmöjligheter (globala lärare, globala rektorer)och dess kostnader
 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om hur många extratjänster och introduktionsjobb finns det i kommunen och i vilka förvaltningar
 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om moderaterna tänker hålla vallöftet om att behålla Karlbergsskolan
 • Till barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M) att redovisa vad ”övrigt” i skolpengen innefattar

Motioner

 • Att redovisa efterverkningar av Metoodebatten
 • Att införa porrfilter i skolornas nätverk
 • Att få ökat insyn behandling av motioner och interpellationer, bättre överblick av lagda motioner och interpellationer på kommunens hemsida
 • Att få regelbunden redovisning av resultat från Vallentuna arbetscoaching
 • Att utreda möjliga hyresmodeller för skolor och förskolor
 • Att minska köttkonsumtionen i skolan och fortbilda skolkök i helvegetarisk matlagning

2017

Enkla frågor

 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om varför VGU:s ( vägar och gators utformning) regler och riktlinjer för tillgänglighet inte har följts vid upprustning av Vallentuna centrum

Interpellationer

 • Till socialnämndens ordförande Björn Furugren Beselin (C) om hur Vallentuna kommun har använt av regeringen avsatta medel för en ökad bemanning inom äldreomsorgen för att på bästa sätt förbättra äldres vardag
 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om Vallentuna kommun har en beredskapsplan i fall att vattentillgången skulle försämras i kommunen
 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om hur många av kommunens MA/NO-lärare som har fått ta del av alliansens lärarlönesatsning och i vilka skolor
 • Till ordförande i Barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M) om hur många nya förskollärare som kommunen har rekryterat medhjälp av Bun reserverade pengar och i vilka förskolor
 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand om hur mycket det kostade för kommunen att anlita företaget ”Indivator” för de 38 platserna i ”Roligaste sommarjobb”
 • Till Barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M) om hur mycket kostar globala lärare och förste rektorer i kronor och i tid
 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om vem beslöt om en väktarbil i Brottby och hur mycket kostade det

Motioner lagda i kommunfullmäktige

 • Att kommunen i sitt planarbete ska prioritera och premiera uppförande av seniorbostäder i alla tätorterna. Rätten att få bo kvar i sin hembygd
 • Att frågan om en lagad måltid i hemmet inom hemtjänsten utreds
 • Att en översyn av färdtjänstväntplatserna görs omedelbart och bristerna vid väntplatserna åtgärdas
 • Att nollvision för fallolyckor ska gälla i kommunen
 • Att en äldreombudsman inrättas i kommunen
 • Att det erbjuds mer utevistelse för äldre
 • Att kommunen ser över sina flaggdagar
 • Att utvecklad förvaltningsövergripande samverkan kring barn och ungdomar som far illa eller riskerar fara illa inrättas
 • Att arbete för att öka andelen förskollärare påbörjas
 • Att öka bredden och kreativiteten i kulturskolan med nya ämnen: slöjd och dataspelsutveckling
 • Att kommunen erbjuder sommarskola i entreprenörskap
facebook Twitter Email