Alliansen sviker landsbydgens barn och unga – lägger ner högstadiet i Karby

Den moderatledda majoriteten i Vallentuna har beslutat sig för att lägga ned kommunens enda högstadium utanför Vallentuna tätort, högstadiet på Karbyskolan. Centerpartiet som annars brukar slåss för det som gynnar landsbygdsbefolkningen verkar resonera som moderaterna; att en nedläggning av högstadiet är en satsning på Karbyskolan. Det är en konstig logik som bygger på att den borgerliga majoriteten inte har gjort de satsningar som krävts för att Karbys högstadium skulle ha rätt långsiktiga möjligheter att locka elever och erbjuda undervisning av hög kvalitet.

Karbyskolan har under flera år levt med rykten om nedläggning (vilket skrämmer bort elever och lärare), otillräckligt ekonomiskt stöd för att bryta den negativa situationen och berättelser om bråk och stök.

Tillsammans med Skolverket startades under 2019 en satsning, ”Samverkan för bästa skola”, för att komma till rätta med ordningsproblemen och utveckla organisationen. Nu beslutar den borgerliga majoriteten att lägga ned Karbyskolan bara ett halvår efter att insatserna från den inledande utredningen har påbörjats, med ett och ett halvt år kvar tills att projektet skulle ha utvärderats.

Ingen gång under denna process som ledde till nedläggningsbeslutet har vi hört majoritetens företrädare berätta om en vision för Karbyskolans högstadium. Ingen gång har tjänstemännen fått ett tydligt uppdrag att utreda vad som krävs för att lyckas med Vallentuna kommuns enda högstadium utanför Vallentuna tätort. Hela tiden har vi matats med vilka hindren är. När vi yrkade redan 2017 (när nedläggningshotet var uppe senast) på en extra satsning för Karbyskolans högstadium fick vi inget gehör.

Såhär motiverade vi vårt yrkande i maj 2017 i samband med den förra organisationsöversynen:
”Socialdemokraterna vill satsa på Karbyskolans högstadium. Detta är mycket viktigt för att erbjuda ett bra alternativ för familjer i vår östra- och nordöstra kommundel som präglas av landsbygd med långa avstånd. Växande årskullar, arbetsro och resurser till en ambitiös skolledning ska leda mot målet om två-parallelliga klasser. Detta krävs för att skapa en ekonomiskt och pedagogiskt hållbar situation för Karbyskolan inför framtiden. Andelen behöriga lärare i Karbyskolan ska öka för att garantera en likvärdig skolgång för alla kommunens elever. Karbyskolan ska fortsatt vara en F-9 skola. Socialdemokraterna avser att i kommande budget skjuta till extra resurser till våra skolor utanför centralorten.”

Socialdemokraterna är väl medvetna om de utmaningar det innebär att bedriva en mindre högstadieskola. Genomgående behöriga lärare och likvärdig hög kvalitet på alla kommunens skolor måste vara utgångspunkten. En majoritet av alla skolor i Sverige är små eller mellanstora precis som Karbyskolan. Att lägga ned högstadiet är inte rätt sätt att möta den mellanstora skolans utmaning. Istället behövs tillräckligt med resurser, långsiktighet, ständig förbättring, smarta lösningar och lokal profilering av skolan. Inte förrän vi har utforskat möjligheter och verkligen vågat satsa kan vi tala om nedläggning som den sista lösningen.

Den borgerliga majoriteten pratar om extra resurser och omfattande extra stöd till Karbyskolan genom åren men vi som följt skolan vet att det inte varit tillräckligt och att nedläggningshotet skapat mycket oro. Högstadiet fick aldrig den chans det förtjänade.

Sen att moderaterna och deras samarbetspartier lyfter fram sedan tidigare beslutade investeringar och framtida eventuella beslut som ”plåster på såren” gör bara det hela än mer konstigt. Ett renoverat elljusspår, kommunal badplats och någon kilometer cykelbana är fint men inte någon ersättning för möjligheten till ett bra högstadium på landsbygden.

Efter mycket opinion valde de att behålla årskurs 6 på landsbygdsskolorna i Karby, Lindholmen och Kårsta vilket vi i Socialdemokraterna är mycket lättade över.

facebook Twitter Email