Det tänker vi ändra på

Regelbunden utevistelse påverkar positivt både vår psykiska och fysiska hälsa. Detta gäller både unga och gamla. Sömnkvaliten förbättras, läkemedelskonsumtionen minskar, muskulatur och rörlighet bibehölls är några av de positiva hälsoeffekterna av regelbunden utevistelse bland äldre.

Tyvärr erbjuds de äldre bara 30 min utevistelse per vecka i dag i Vallentuna. Det räcker inte alls om målsättningen är att ge äldre bra livskvalité. De hindren som finns för att förverkliga äldres regelbunden utevistelse i en attraktiv och tillgänglig närmiljö ska vi röja bort. Personalstyrkan ska vara tillräcklig, utevistelsen ska prioriteras högre bland alla andra arbetsuppgifter och skötseln av gångbanor och trottoarer ska skötas bättre. Bänkar med rygg och armstöd ska placeras längs promenadstråken.

Sinnenas trädgård i Väsbygårdens inneträdgård är ett gammalt vallöfte som vi driver fortfarande. Med träd, buskar, kryddväxter, blommor och porlande vatten kan vi skapa en vacker och lockande utemiljö för boende i Väsbygården.

facebook Twitter Email