Förvaltningsrätten har beslutat: Alliansens etablering av engelska skolan (IES) är inte laglig.

Beslut har meddelats från förvaltningsrätten gällande alliansens beslut att stödja etableringen av Internationella Engelska Skolan (IES) i Vallentuna. Alliansens beslut fälls i förvaltningsrätten. Kommunstyrelsen har inte haft rätt att fatta beslutet och hyresgarantin är ett individuellt riktat stöd till hyresvärden som inte är lagligt.

Alliansen i Vallentuna för en skolpolitik där man generellt skär i skolornas verksamhet. Samtidigt försöker man på ett olagligt sätt stödja privata aktiebolag som redan gör stora vinster på skattebetalarnas pengar. Detta gör att vi Socialdemokrater ställer oss frågande till vad alliansen egentligen har får mål med sin skolpolitik? Vi Socialdemokrater kan inte se det som annat än ett försök att vinna populistiska poäng i vissa väljargrupper. Alliansen verkar söka ideologiska troféer istället för att tänka på alla barn i kommunen.

Vallentunas barn och unga förtjänar inte detta. Vallentunas barn och unga förtjänar en skolpolitik där vi metodiskt och strukturerat arbetar för att alla elever ska ges en likvärdig och kvalitativ skolgång. En skolpolitik där resurserna går till barn som behöver det och inte till prestigeprojekt där man olagligt försöker ge stöd till vinstdrivande aktiebolag.

Vallentuna har alla förutsättningar att lyfta kommunens skolverksamhet till det absoluta toppskiktet i Sverige. Då behövs det rätt resurser, arbetsro och tålmodighet. Det krävs att vi politiker lyssnar på skolans personal och på eleverna. Tillsammans kan vi ge dessa förutsättningar. Tillsammans kan vi skapa ett Vallentuna för alla barn och unga.

facebook Twitter Email