Hallå Vallentuna-alliansen, är det så här Vallentuna blir den bästa skolkommunen?

Vallentuna kommun har mycket goda förutsättningar att kunna erbjuda utbildning på toppklass från förskola till gymnasium. Vi vet att kompetenta och engagerade lärare är den enskilt viktigaste faktorn för att få elever att lyckas med sin utbildning. Idag råder det brist på legitimerade lärare vilket höjer löneläget med rätta. Duktiga och legitimerade lärare ska ha bra betalt både de nyrekryterade men också de som redan jobbar i kommunens skolor.

Man behöver inte mycket omvärldsanalys för att kunna förutspå att lärarlönerna måste höjas även i Vallentuna och budgetera tillräckligt med pengar för det. Den analysen gjorde inte Vallentuna-alliansen. Pengarna räcker inte till i 7 av kommunens 10 grundskolor där dessa enheter nu går med underskott sammanlagt med 8-11 miljoner kronor. Dessa miljoner ska nu sparas in på tre månader. Det är inte på kopieringspapper man kan spara in dessa miljoner!

Det är helt orimligt att konsekvenserna av den här ideologiska snålheten ska bäras av våra unga kommuninvånare. Socialdemokraterna har sedan länge påpekat vikten av att investera i barn och ungdomar även om det kostar några tioören till i kommunalskatt. Vi kan inte fortsätta att tro att vi blir den bästa skolkommunen med att ha mycket lägre andel förskollärare än i riket. Grunden för ett livslångt lärande läggs redan i förskolan. Likaså finns det risk att flera behöriga Matte- och NO-lärare söker sig till grannkommuner där bättre arbetsvillkor erbjuds. Då riskerar ännu flera elever att inte nå de nationella målen i dessa ämnen där vi redan idag har flest misslyckanden. Många av skolorna har inte ändamålsenliga lokaler och ett antal är i stort behov av upprustning och uppfräschning.

I Socialdemokraternas alternativa budgetförslag finns pengar riktade till förskola och skola sammanlagt med sammanlagt 13,5 miljoner. Det ger inte heller något lyxtillvaro i skolorna men täcker de mest akuta behoven och lindrar de orimliga besparingarna i grundskolan.

Det är tydligt att skolan behöver bättre (s)tyrning. Vi är redo!

Jaana Tilles, S-oppositionsråd i Vallentuna

Thomas Arctaedius, S-gruppledare i Barn- och ungdomsnämnden

Agneta Westerberg, S-gruppledare i Utbildningsnämnden

facebook Twitter Email