Hur ska framtiden för våra landsbygdsskolor bli?

Den politiska alliansen i Vallentuna med Moderaterna i spetsen har gett tjänstemännen i uppdrag att förbereda ett beslut om förändrad organisation för våra landsbygdsskolor i Lindholmen, Kårsta och Karby. Bland annat föreslås att kommunala förskolan och grundskolan på orterna får en gemensam rektor (vilket är en återgång till tidigare organisation).

En annan konsekvens av förslaget är att högstadiet försvinner i Karby och att samtliga landsbygdsskolor görs om till F-5 skolor. Från sjätte klass hänvisas eleverna istället till Karlslundsskolan (tidigare Hjälmstaskolan). Ett av argumenten för detta är att många vårdnadshavare på eget initiativ väljer att flytta sina barn till andra skolor till sjätte klass och att undervisningskvaliteten blivit lidande för de som stannat när klasserna blivit för små.

Förändringarna föreslås börja gälla från hösten år 2021. Förslaget presenterades i på Barn- och ungdomsnämnden den 19 maj utan att ingå i de officiella handlingarna till mötet. Den moderatledda majoriteten beslutade på samma möte att ovan beskrivet förslag skulle studeras närmre inför ett slutgiltigt beslut nu i juni. Information om förslaget har redan gått ut till vårdnadshavare via den digitala skolplattformen. Denna förhastade och icke-transparenta beslutsprocess försvårar för allmänheten och oppositionen att delta i det viktiga samtalet om framtiden för våra landsbygdsskolor.

Socialdemokraterna vill delta i en öppen diskussion inför vårt ställningstagande kring förslaget. Därför undrar vi:

Hur vill du ha det? F-3, F-5, F-6 eller F-9 och varför?


Protokollet från Barn- och ungdomsnämnden där förslagen finns som bilaga:
https://dok.vallentuna.se/file/demokrati/sammantr%C3%A4deshandlingar/2020/barn-%20och%20ungdomsn%C3%A4mnden/2020-05-19/-%20Protokoll.pdf

Underlagsrapport med sammanställd forskning kring skolorganisering:
https://dok.vallentuna.se/file/demokrati/sammantr%C3%A4deshandlingar/2020/barn-%20och%20ungdomsn%C3%A4mnden/2020-05-19/06%20Rapport%20skolorganisation.pdf


facebook Twitter Email