Inbjudan till studiecirkeln Stadsbyggnad: Hållbar (S)amhällsplanering i Vallentuna

Socialdemokraterna i Vallentuna i samarbete med ABF Norra Stockholms län

Studiecirkelns innehåll

Studiecirkeln omfattar fyra temakvällar och en summerande träff som avslutning. De teman som tas upp är Jämställdhet i samhällsplaneringen, Arkitekturen och samhället, Miljö- och klimatsmart planering samt Social bostadspolitik.

Vem är inbjuden?

Inbjudan riktar sig till både till medlemmar i Socialdemokraterna Vallentuna och allmänt till alla som vill förkovra sig och delta i diskussioner om hållbar samhällsplanering utifrån de teman som studiecirkeln tar upp. Bjud gärna in vänner och bekanta som ni tror är intresserade av att delta!

Upplägg

Mötena hålls digitalt genom verktyget Zoom samt fysiskt i Folkets hus i Vallentuna. På grund av restriktioner kopplat till pandemin kommer bara ett begränsat antal erbjudas plats i folkets hus. Se vidare under rubriken Anmälan.
Varje studiecirkeltillfälle kommer att inledas med föreläsning och tid för frågor till föreläsaren. Därefter kommer diskussioner i smågrupper och summering i storgrupp hållas. Digitalt instuderingsmaterial kommer skickas ut 1-2 veckor innan respektive tillfälle tillsammans med diskussionsfrågor att fundera på under inläsningen.

Anmälan

  • Anmälan sker genom att skicka ett mail till [email protected] eller genom att sms:a/ringa Gustav Elfström via telefonnummer: 076 316 15 86.
  • Ange i anmälan om du avser att delta vid alla tillfällen eller enstaka tillfällen.
  • Ange i anmälan om du inte har möjlighet att delta digitalt och därför behöver förtur att delta på ett smittsäkert sätt i Folkets hus.
  • Ange i anmälan om Du har behov av hjälp att skriva ut papperskopior av
    instuderingsmaterialet.

Anmälan är öppen så länge det finns tillfällen kvar att bevista men Du uppmuntras att anmäla dig snarast för att få del av inläsningsmaterial osv. i god tid.
Den som anmäler sig kommer få vidare instruktioner om användning av Zoom m.m.

Läs mer i följande PDF:

inbjudan-till-studiecirkeln-stadsbyggnad_v2.pdf

facebook Twitter Email