Framtidsplan för Vallentuna

Socialdemokraternas budgetförslag för Vallentuna kommun 2018-2020

Barn och ungdomar är vår framtid

De ska få de allra bästa förutsättningarna att möta framtidens utmaningar. Föräldrarnas utbildningsbakgrund eller ekonomi ska inte få bestämma hur deras barn ska lyckas med sin utbildning. Alla elever ska uppnå skolans kunskapsmål.

  • I stället för patrullerande vakter vill S satsa på förebyggande ungdomsarbete och flera Träffpunkter för ungdomar.
  • Halvering av kulturskolans avgifter tillsammans med nya ämnen som spel och slöjd gör kulturskolan tillgängligt för flera ungdomar.
  • ”Hemmasittarteamet” är en grupp specialister vars uppgift är att hjälpa ungdomar med hög frånvaro tillbaka till skolan.

 

Värdig äldreomsorg

Det finns ett ökat behov och önskan av ett mellanboende eller ett seniorboende bland äldre som känner sig ensamma och otrygga i sin villa eller lägenhet. Vi vill ge det kommunala bostadsbolaget ägardirektiv att bygga utifrån de äldres och ungdomarnas behov.

  • Sinnenas trädgård gör det möjligt att boende i Väsbygården också kan njuta av sommaren utomhus.
  • Hemtjänsten behöver en nattpatrull till (en bil + två medarbetare) i vår till ytan stora kommun. Att ha endast en bil som idag är för sårbart.
  • Seniorer borde också ha rätt till hemlagad mat inom hemtjänsten. Det ger också mervärde i form av delaktighet och samvaro vilket bidrar till ökat livskvalitet.

 

Läs hela S budgetalternativ här: (Budgetförslag PDF-fil)

facebook Twitter Email