Låt Träffpunktens verksamhet vara kvar i nuvarande lokaler.

Vi i Socialdemokraterna ser med oro på hur Alliansen i Vallentuna återigen agerar när det gäller våra sköraste grupper i Vallentuna. Utan samråd eller diskussion har Alliansen beslutat att flytta Träffpunkten till Gamla Elverkets lokaler där de ska dela utrymme med den nya ungdomsgården. Från och med i höst ska i tillägg ansvaret för driften av Träffpunkten flyttas från socialnämndens till fritidsnämnden och kulturnämnden.

Träffpunktens verksamhet är dock så mycket mer än kultur och fritid. Den verksamhet som i dag bedrivs på Träffpunkten innehåller bl.a. anhörigstöd och viss form av omsorg som inte ligger inom fritidsnämndens och kulturnämndens kompetensområde. Träffpunktens syfte är att bryta social isolering, främja gemenskap, vara ett anhörigcenter, möjliggöra social frivillig verksamhet. Träffpunkten är en bro och ett fönster till socialförvaltningen och ska förebygga och skjuta upp insatser från ex äldreomsorgen.

Träffpunkten startades i nära samverkan med socialt inriktade föreningar. Vi i Socialdemokraterna anser att om verksamhetens lokaler, innehåll mm ändras så ska detta göras i nära samverkan med dessa föreningar. Alliansen nuvarande beslut sker dock utan att en konsekvensanalys har presenterats, utan att samråd har skett med berörda intresseorganisationer och utan dialog med den politiska oppositionen i kommunen. Något som vi finner mycket anmärkningsvärt.

Vi i Socialdemokraterna ser positivt på utökning, samverkan och komplettering av verksamheten genom ex generationsöverskridande aktiviteter men vi är tydliga med att detta inte får ske på bekostnad av den befintliga Träffpunkten. Vi i Socialdemokraterna anser att Träffpunktens verksamhet ska vara kvar nuvarande lokaler, som är nyligen ombyggda och anpassade för verksamheten och att socialnämnden fortsatt ska ha ansvaret.

facebook Twitter Email