MODERATERNAS BOSTADSPOLITIK SLÅR MOT KOMMUNENS INVÅNARE

I en debattartikel (26 feb) om de nyanlända som anvisats till Vallentuna skriver Parisa Liljestrand att moderaterna i Vallentuna inte gör skillnad på folk.

Ett uttalande som rimmar illa med verkligheten. Socialdemokraterna i Vallentuna skriver under på att det är mycket svårt att finna bostäder i kommunen idag och att det krävs ansträngningar för att finna boenden för de nyanlända som anvisats hit. Det är dock falskt att påstå att alla behandlas lika i en kommun där det i princip saknas möjligheter att hyra sin bostad. Som ett resultat av moderaternas bostadspolitik har nämligen Vallentuna idag lägst andel hyreslägenheter i bostadsbeståndet av alla kommuner i hela Sverige. Effekten blir att ungdomar, låginkomsttagare, äldre, nyanlända, ensamstående och andra grupper som inte har möjlighet att köpa sin bostad tvingas lämna kommunen. Den gräddfil Liljestrand säger sig inte vilja ha existerar således i allra högsta grad. Den är skapad av moderaterna och den premierar enbart de som kan köpa sig en bostad.

Det är anmärkningsvärt att återigen se att moderaterna i kommunen lägger ansvaret för denna misslyckade politik på andra. Anvisningslagen, som Liljestrand attackerar, syftar till att förbättra integrationen genom att fördela ansvar och kostnader mellan landets alla kommuner. Det saknas dock en vilja att ta detta gemensamma ansvar för Sverige i Vallentunamoderaternas politik.

Vi i Socialdemokraterna har länge försökt få gehör för en mer inkluderande bostadspolitik för alla i Vallentuna. En politik som möjliggör för ungdomar att bo kvar, nyskilda att stanna, äldre att åldras i sin hembygd och nyanlända att integreras. Vi har fört fram ett behov av ökat fokus på hyresrätter för att långsiktigt bygga ikapp det underskott som drabbar kommunens invånare. Vi har föreslagit satsningar på billigare hyresrätter men mötts av kalla handen. Vallentunas moderater är tyvärr låsta i ett ideologiskt marknadstänk istället för att aktivt säkerställa bostäder för kommunens alla invånare.

David Thell

facebook Twitter Email