NEJ TILL STÄNGNINGEN AV SJUMILASKOGENS FÖRSKOLA!

Alliansen har tillåtit så många privata aktörer i södra Vallentuna så att den kommunala verksamhetens rådighet har begränsats. Den enda kommunala förskolan i området föreslås på Barn- och ungdomsnämnden ikväll att stänga ner.

Socialdemokraterna värnar valfriheten i förskolan och ser att det är bra med komplement till den kommunala förskoleverksamheten. Men att stänga Sjumilaskogens förskola skulle inte bli valfrihet och att hänvisa de som vill gå i kommunal verksamhet ända till centrala Vallentuna är inte ok.

Vi vill:

  • Värna valfriheten i förskolan
  • Öka demokratin och insynen i beslutsprocesser
  • Att lokallösningar ses över för Sjumilaskogens förskola
facebook Twitter Email