Visar alla poster med taggen:förskola

Nej till omorganisation av förskolan

SOCIALDEMOKRATERNA YRKAR AVSLAG I ÄRENDE ”Förändring av förskoleorganisationen i södra och centrala Vallentuna” PÅ BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 16 MAJ

I förskolan läggs grunden för resten av barnens liv. Därför har alla barn i Vallentuna rätt till en bra och jämlik förskola som sätter barnens bästa främst. Vallentunas förskolepeng är lägre än grannkommunernas och under många år har det moderatledda styret låtit förskolan gå underfinansierad. Istället för att erkänna resursbristen och satsa på våra förskolor…

Läs mer

NEJ TILL STÄNGNINGEN AV SJUMILASKOGENS FÖRSKOLA!

Alliansen har tillåtit så många privata aktörer i södra Vallentuna så att den kommunala verksamhetens rådighet har begränsats. Den enda kommunala förskolan i området föreslås på Barn- och ungdomsnämnden ikväll att stänga ner.

Socialdemokraterna värnar valfriheten i förskolan och ser att det är bra med komplement till den kommunala förskoleverksamheten. Men att stänga Sjumilaskogens förskola skulle inte bli valfrihet och att hänvisa de som vill gå i kommunal verksamhet ända till centrala Vallentuna är inte ok. Vi vill: Värna valfriheten i förskolan Öka demokratin och insynen i beslutsprocesser…

Läs mer

Välfärden först för Vallentunas bästa

Socialdemokraterna i Vallentunas förslag till budget och kommunplan för 2022-2024

För Socialdemokraterna i Vallentuna kommer det viktigaste först. Därför väljer vi att föreslå att kommunalskatten höjs med 50 öre nästa år. Det innebär att jämfört med 2021 så satsar vi extra på: Förskola och skola inkl. gymnasium som får 36,5 miljoner i tillskott Socialtjänsten, vård och omsorg som får 51,3 miljoner i tillskott Kultur och…

Läs mer

Det tänker vi ändra på

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och förmedla och förankra den värdegrunden som det svenska samhället vilar på. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande och erbjuda en trygg omsorg.

För att kunna verkställa förskolans uppdrag utifrån ”Läroplan för förskolan” behövs det utbildade barnskötare och förskollärare. I Vallentuna råder det brist på båda två. Många barnskötare saknar relevant utbildning och andelen förskollärare ligger långt under riksgenomsnittet och är bland de lägsta i länet. I de fristående förskolorna är pedagogtätheten lägre än i de kommunala förskolorna….

Läs mer
facebook Twitter Email