Rapport från årsmötet 7:e mars 2020

I helgen var det så dags för årsmöte i arbetarkommunen. Extern inbjuden talare i år var Lena Särenborg från nätverket Klimatsmart Vallentuna och Anna-Maria Boström avtackades för sina år i styrelsen

Flera val genomfördes av årsmötet:

Till kassör i Arbetarekommun på 2 år valdes:

 • Agneta Westerberg

Till studieledare i Arbetarekommun på 2 år valdes:

 • Monique Nilsfors

Till ledamöter till Arbetarekommuns styrelse på 2 år valdes:

 • Thomas Arctaedius
 • Karin Dahl-Strandin
 • Roger Bodin
 • Hans Boström

Till ordinarie revisorer på 1 år valdes:

 • Bengt Skogert (sammankallande)
 • Sven-Olof Ekström
 • Bo Schylander

Till revisorsersättare på 1 år valdes:

 • Adnan Adawi
 • Eivor Strömberg Skogert
 • Pär Elfström

Till fanbärare på 1 år valdes:

 • Thomas Arctaedius
 • Pär Elfström

Till ersättare till fanbärare på 1 år valdes:

 • Bengt Skogert
 • Pär Elfström

Till valledningsgrupp på 1 år valdes:

 • Jerri Bergström
 • Birgitta Hansson
 • Jaana Tilles
 • Agneta Westerberg
 • Kenneth Bylund
 • Hamdi Abazi

Till sammankallande i:

 • Seniorgruppen på 1 år valdes Karin Dahl-Strandin
 • Översiktsplane- och miljögruppen på 1 år valdes Gustav Elfström
 • Näringslivsgruppen på 1 år valdes Thomas Arctaedius
 • Integrationsgruppen på 1 år valdes Hamdi Abazi
 • Funktionshinderpolitisk grupp på 1 år valdes Monique Nilsfors
 • Arkivansvarig på 1 år valdes Karin Dahl-Strandin
 • I övrigt beslutades att styrelsen utser sammankallande i övriga grupper

Till ombud till Vallentuna Folkets Hus årsmöte på 1 år valdes:

 • Jerri Bergström
 • Karin Dahl-Strandin
 • Kenneth Bylund
 • Pär Elfström

Till ombud till Össeby-Garns Folkets Hus årsmöte på 1 år valdes:

 • Roland Ahl

Till ombud till Vallentuna Arkivförenings årsmöte på 1 år valdes:

 • Karin Dahl-Strandin
 • Hans Strandin

Val av valberedning, 1 år.

 • Ing-Marie Elfström (sammankallande)
 • Bengt Skogert
 • Lena Lantz

Till ersättare i valberedningen på 1 år valdes:

 • Hans Strandin

I val till vakanta platser i kommunens nämnder valdes följande:

 • Till ersättare i utbildningsnämnden valdes Hans Boström
 • Till ersättare i barn och ungdomsnämnden valdes Maria Klockare
 • Till ersättare i fritidsnämnden valdes Dennis Malm

Till valkommitté för beredning av val till oppositionsråd och gruppledare valdes:

 • Bo Schylander (sammankallande)
 • Monique Nilsfors
 • Ulf Nordlinder
 • Agneta Westerberg

Till sist, men inte minst så fick styrelsen i uppdrag att inom sig ordna facklig ledare

facebook Twitter Email