Stoppa flytten av Träffpunkten!

Det finns över 5300 personer som är 65 år eller äldre i Vallentuna. För denna allt större grupp av kommuninvånare har man sedan 2011 erbjudit en mötesplats sk. Träffpunkten på Allévägen i centrala Vallentuna. Där har volontärer och föreningar tillsammans med kommunens anställda ordnat aktiviteter för pensionärer och andra daglediga och naturligtvis fika till självkostnadspris. Verksamheten är mycket omtyckt och välbesökt.

Sedan alliansens kommunplan fastställdes på fullmäktigemötet i juni 2019 har Träffpunktens besökare fått leva i ovissheten om Träffpunkten får finnas kvar på sin nuvarande plats eller om den ska flyttas till samma lokaler där ungdomsgården ska öppnas i gamla Elverkets lokaler på andra sidan av järnvägen. Varför alliansen i Vallentuna vill tömma de centralt belägna lokalerna är oklart. Vill de sälja lokalerna? Varken äldre, de berörda föreningarna eller opposition har fått några svar. Kommunikation och transparens saknas ännu en gång i alliansens beslutsprocess. Det leder till rykten, oro och otrygghet bland kommuninvånare.

Alliansstyret har under detta första år av denna nya mandatperiod hunnit lägga ner välfungerande Arbetsmarknadsenheten. Även 4H var i fara innan folkopinionen tvingade alliansen att hitta en lösning så att 4H kunde fortsätta sin verksamhet. Nu är det dags för kommunens äldre att se sin omtyckta verksamhet hotad.
Träffpunkten spelar en mycket viktig roll i det förebyggande arbetet att minska ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre.

Lyssna på äldre för en gångs skull och låt Träffpunkten finnas kvar på Allévägen!

Jaana Tilles (S), oppositionsråd i Vallentuna
Ing-Marie Elfström (S), gruppledare i Socialnämnden
Gustav Elfström (S), ledamot i Kommunstyrelsen

facebook Twitter Email