Stoppa nedläggningen av AMA

För att ta sig upp för en backe och över ett krön måste man ha energi i form av rörelse. Fysikens lagar ger att det inte går att ta sig upp för en backe genom att bromsa. Det verkar dock alliansen i Vallentuna tro som nu lagt fram förslag i hur man ska klara av att lösa socialnämndens budgetunderskott. Man ska helt enkelt bromsa genom att skära i övrig verksamhet.

Vallentunas socialnämnd drivs idag med stora underskott pga. åratal av just ekonomiskt bromsande. Satsar man t.ex. inte tillräckligt på bra arbetsvillkor för de anställda så ökar konsultkostnaderna flerfalt därefter. Bromsen denna gång sker i form av nedläggning av Arbetsmarknadsavdelningen (AMA). En framgångsrik verksamhet för de individer som ligger långt ifrån arbetsmarknaden. Agerandet riskerar dock att bli kontraproduktivt. De personer som drabbas kommer nämligen att hamna på just socialtjänstens bord. Frågan blir då; har en underbudgeterad socialtjänst möjligheten att ta tillvara på dessa individer? Eller riskerar de nu ett utanförskap som bär med sig ökat mänskligt lidande, minskade skatteintäkter och ökade utgifter för socialtjänsten?

Svaren saknas då nedläggningen sker utan ordentlig konsekvensanalys och utan insyn för oss i oppositionen. Något som i sammanhanget är mycket anmärkningsvärt och urholkar den demokratiska processen. Alliansens ”skjuta-från-höften” politik och ovilja till transparens gör att Vallentuna riskerar att färdas bakåt ner för backen i stället för upp på krönets topp.

Jaana Tilles (s) oppositionsråd,
Jerri Bergström (s) ordförande,
Ing-Marie Elfström (s) gruppledare socialnämnden,
David Thell (s) kommunikationsansvarig,
Gustav Elfström (s) ersättare kommunfullmäktige

facebook Twitter Email