Studiecirkel om Demokrati

Vi startar i vår en studiecirkel kring Demokrati och hotet mot demokratin. Uppstart planeras till den 16 februari kl 18.30. Avslut i mitten på juni.

Som grundmaterial kommer vi att använda oss av ABFs material ”Demokratins Byggstenar” men vi kommer även att använda annat material i studiecirkeln.

Vi välkomnar alla som vill delta i detta viktiga ämne att anmäla intresse senast 3 februari.

Uppstart planeras till den 16 februari kl 18.30. Avslut i mitten på juni.

På den första träffen tar vi tillsammans fram mål med cirkeln, när vi ska träffas, hur/ om vi ska lägga upp för arbete mellan träffarna och om vi ska bjuda in externa föreläsare.

Är du intresserad, kontakta oss!

Cirkeln genomförs i samarbete med ABF !

 

facebook Twitter Email