Vad kan vi göra åt klimatförändringarna?

För alla er som är oroade över klimatförändringarna och vill veta mer om förutsättningarna för en grön omställning.

Syftet är att vi ska lära oss mer om:

  • Klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser
  • Effektiva åtgärder för en rättvis grön omställning
  • På vilka nivåer och i vilka fora som beslut fattas

Förhoppningen är att vi ska inspireras att politiskt driva klimatfrågan på olika nivåer och kritiskt kunna granska olika förslag och åtgärder. I studiecirkeln kommer vi att diskutera nuläget, förutsättningarna för en grön ny giv och behovet av en aktiv statlig inblandning.

Vi kommer också att gå igenom och diskutera en rad förslag till åtgärder inom olika samhällssektorer och vilka effekter dessa kan tänkas få på samhället. Som studiematerial kommer vi bl.a. att använda det ambitiösa klimatpolitiska program som den socialdemokratiska föreningen Reformisterna har tagit fram: ”En grön ny giv för Sverige”.

Tema: Klimatförändringarna och en rättvis grön omställning
Plats: Folkets Hus i Vallentuna, Hövdingavägen 1
Startdatum: Torsdag 1 februari, 2024 (därefter var 14:e dag, med uppehåll v 9)
Tidpunkt: 18.30-20.15
Antal tillfällen: 5 gånger
Minsta antal kursdeltagare: 10
Cirkelledare: Per-Olof Johansson och Nicklas Svensson, samt eventuellt inbjudna gäster

Anmälan senast 25 januari till [email protected]

Studiecirkeln genomförs i samarbete med ABF Norra Stockholms län

facebook Twitter Email