Vårt budgetförlsag för 2020-2022

Vallentuna kommun omsätter ca 1,8 miljarder kronor årligen. I styrande Alliansens budget finns samtidigt inga marginaler. Ett exempel på det är Alfrida-stormen och en vanlig svensk vinter med temperaturväxlingar i början av året som orsakade 5 miljoner kronors underskott i samhällsbyggnadsförvaltningens budget som nu måste snabbt sparas in. Det innebär bl.a. att den årliga skötseln av tätortsnära grönområden ställs in. Skötselintervallerna är redan alldeles för långa (=10 år) och årets besparingar kommer att förstärka bilden av en kommun där ingen bryr sig om någonting.

Banvägen, kommunens huvudgata är känd för sina gropar som visserligen fungerar hastighetsänkande men som också tydligt visar om den ”låt gå”- mentalitet som råder hos den styrande alliansen. Ingenting får kosta. Den låga skattesatsen är helig. Alliansen begär inga risk- och konsekvensanalyser före beslutfattande. Dialog och samverkan med kommuninvånare, föreningar och det lokala näringslivet genomförs först när folk kräver det, inte som en tidig del av beslutsprocessen. Långsiktighet och sunt förnuft saknas!

Socialdemokraterna i Vallentuna anser att gränsen är definitivt nådd med alla dessa besparingar under årtionden. Inför 2020 kommer en del av förvaltningarna inte att få någon kompensation för löne- och volymökningar utöver de redan väldigt strama budgetramarna. De ska alltså göra mer med ännu mindre pengar. Vallentunas målsättning som en attraktiv arbetsgivare ligger ännu längre bort än tidigare. Fackföreningarna utrycker oro och varnar om stress och ökad personalomsättning bland anställda efter beslutet om Alliansens kommunplan 2020.

Vi måste jobba mer förebyggande och kunna ge stöd tidigt innan problemen accelererar. Vi i socialdemokraterna föreslår därför i vår budget en kronas skattehöjning för att ge full kompensation för löne- och volymökningen samt för att göra några större satsningar för att kunna vända utvecklingen åt rätt håll. Av dessa var 25 miljoner kronor påslag till socialförvaltningen samt en höjning av förskolepengen med 2000kr/barn de viktigaste. Förskolan saknar idag utbildade pedagoger då förskolepengen idag inte räcker till för att kunna anställa fler.

Med en kronas höjning skulle vi ändå ligga långt under medelskattesatsen i landet. En person med 20 000 kronors månadslön skulle med vårt förslag få betala 130kr mer i kommunalskatt, 219 kr mer för den som tjänar 30 000 kr i månaden och 318 kr mer för den med 40 000 kronor i månadsinkomst.

Vallentunas potential tas inte till vara på idag. Tillsammans kan vi dock sätta fart på det förebyggande arbetet och skapa en positiv utvecklingsspiral i Vallentuna.

Läs mer:
Vårt budgetförslag 2020-2022
Vår investeringsplan

Se också gärna vår budgetpresentation och den påföljande budgetdebatten på kommunens webbsida:
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/webbsandningar/kommunfullmaktige-2019-05-062/

facebook Twitter Email